1 พฤษภาคม 2567 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมดำเนิน การปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดใบไม้ เก็บขยะ ณ บริเวณ ถนนหลักเมือง 2027 เพื่อความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย

.2

Admin

Share: