การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2566

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2565

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2564

กำหนดประชุมเทศบาลตำบลท่าอุเทน ครั้งแรก

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน สมัยสามัญ สมัยที่ 1

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน สมัยสามัญ สมัยที่ 2

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน สมัยสามัญ สมัยที่ 3

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน สมัยสามัญ สมัยที่ 4

กำหนดสมัยประชุมปี 2564

กำหนดสมัยประชุมปี 2563

 

mungmee

Share: