ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[pdข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ
f-embedder url=”https://www.thauthen.go.th/wp-content/uploads/2021/06/ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ.pdf” title=”ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ”]

010348_1_20210421-155449
mungmee

Share: