การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 วันพฤหัสบดี ที่  25  มีนาคม  2564  เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลท่าอุเทน จัดการเดินรณรงค์ให้พี่น้อง
ในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน ออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายก   เทศมนตรีตำบล ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน
  นำโดย นายนพดล ศรีวะรมย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่   นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตาม   ภารกิจ ลูกจ้าง และส่วนราชการที่อยู่ในเขตเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน มี 11 ชุมชน 7 หมู่บ้าน มี   หน่วยเลือกตั้ง 10 หนวยเลือกตั้ง  28 มีนาคม 2564  เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิ์   เลือกตั้ง เข้าคูหา กาบัตร สองใบ

Share:

Author: mungmee