แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

010348_0_20200713-112216

ประกาศเทศบาลตำบลท่าอุเทน เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

010348_1_20210430-105345

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

010348_1_20210430-140206
Share:

Author: mungmee