รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

Share: