สินค้าโอทอป (ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าอุเทน)

  • รหัสสินค้า : 480301-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .
  • แหนมหมู (รหัสโอทอป 480300021)
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครพนม
  • ระดับดาว : 3 ดาว  (ปี 2555)

กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลท่าอุเทน

106/1 ท่าอุเทน หมู่ 1 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120

mungmee

Share: