Posted in แหล่งท่องเที่ยวและสินค้า

ศาลหลักเมือง ตำบลท่าอุเทน (ศาลเจ้าโต่ง)

ศาลเจ้าโต่ง เดือน 3 (ก.พ….

Continue Reading...
Posted in แหล่งท่องเที่ยวและสินค้า

ศาลเจ้ามณีธรรม (คนไทยเชื้อสายเวียดนาม)

ศาลเจ้ามณีธรรม(เวียดนาม) …

Continue Reading...
Posted in แหล่งท่องเที่ยวและสินค้า

พระบาง วัดไตรภูมิ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

พระบาง วัดไตรภูมิ ท่าอุเท…

Continue Reading...
Posted in แหล่งท่องเที่ยวและสินค้า

ตลาดนัด ไทย-ลาว อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in แหล่งท่องเที่ยวและสินค้า

พระธาตุท่าอุเทน

ที่ตั้ง : 87หมู่ 5 ถนนศรี…

Continue Reading...
Posted in แหล่งท่องเที่ยวและสินค้า

สินค้าโอทอป (ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าอุเทน)

รหัสสินค้า : 480301-B002 …

Continue Reading...