การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายกานต์  แก้วมาตย์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน ได้ประชุมเพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม
ให้กับเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าอุเทน ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ณ ห้องประชุมไทญ้อท่าอุเทน เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Share: