ศาลหลักเมือง ตำบลท่าอุเทน (ศาลเจ้าโต่ง)

ศาลเจ้าโต่ง
เดือน 3 (ก.พ.) เดือน 6 (พ.ย.) เดือน 11 (ต.ค.) โดยเจ้าโต่งคือ ผีบรรพบุรุษของชุมชน เป็นความเชื่อดั้งเดิมและมีความเข้มแข็งของชาวบ้าน ที่สืบทอดปฏิบัติกันมาช้านานจนถึงปัจจุบัน โดยจัดที่บริเวณศาลเจ้าโต่ง โดยจะมีนางเทียมที่เป็นร่างทรงเจ้าโต่งประทับ จะทำนาย ข้าวปลาอาหาร และให้ความอุ่นใจเป็นที่เคารพและเป็นขวัญกำลังใจต่อผู้คน

mungmee

Share: