วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน กำกับดูเเล การจัดกิจกรรมเสริมทักษะเเละการเรียนรู้ให้เด็กเล็ก เพื่อช่วย​เพิ่มพูนทักษะของเด็กในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง

Share:

Author: mungmee