การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 07.09 น. นายนพดล ศรีวะรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทนปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ZERO TOLERANCE)

Share:

Author: mungmee