วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ น้อมน่า หลักธรรม ค่าสอนไปใช้ในชีวิตประจําวัน

Admin

Share: