วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้ นายธนโชติ เจริญราษฎร์ นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน กำกับดูแลอาหารกลางวันและสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน

Admin

Share: