นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบล ท่าอุเทน มอบหมายให้ นายรณกฤต เสโนฤทธิ์ รก.ผู้อำนวยการกองสา ธารณสุขฯ พร้อมทีมงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ เทน้ำยา EM (Effective Microorganisms) ลงในร่องระบายน้ำตลาดสด เทศบาลตำบลท่าอุเทน เพื่อบำบัดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสีย

Share: