นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน กำกับดูเเลการส่งมอบอาหารกลางวัน เเละสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าอุเทน ในช่วงปิดภาคเรียนกรณีเหตุ พิเศษ เนื่องจาก สถานการณ์การเเพร่ ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (COVID – 19 )

Share:

Author: mungmee