กการประชุมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมี นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอท่าอุเทน

นายกานต์ แก้วมาต์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และ

สำรวจสถานที่กักกันที่รัฐกำหนดในพื้นที่(Local Quarantine:LQ) บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าอุเทน (เทศบาลหลังเก่า)

Admin Thauthen

Share: