รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ผ่านระบบ CITIZEN info
(ผ่านระบบ QR CODE)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScemEml0i4larAJmJJqUqZWKzA6VhjEG9EWBckyL72iFQbR5w/viewform
(กรุณากรอกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ)

 

Share:

Author: mungmee