วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักปลัดเทศบาลและกองช่าง ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่รังวัดแนวเขตที่หรือทางสาธารณะ พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าอุเทน ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

mungmee

Share: