Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลท่าอุเทนมีแนวคิดที่จะพัฒนาเมืองท่าอุเทนให้เป็นเมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม ซึ่งได้ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการออกแบบและขอรับสนุนงบประมาณ จึงได้จัดทำคลิปเพื่อประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการมาให้ทุกท่านได้รับทราบ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ท่าอุเทน ร่วมทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรมนำการท่องเที่ยว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ท่าอุเทน ร่วมทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรมนำการท่องเที่ยว วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. (ตักบาตรริมโขงตั้งแต่บริเวณหน้าวัดพระธาตุท่าอุเทน – วัดไตรภูมิ)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 ขอเชิญชวนชาวไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ออกไปใช้สิทธิแสดงเจตจำนง เพื่อเลือกผู้จะมาบริหารประเทศไทย ให้ก้าวเดินไปสู่ อนาคตที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ท่าอุเทน ร่วมทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรมนำการท่องเที่ยว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ท่าอุเทน ร่วมทำบุญตักบาตร ถนนสายวัฒนธรรมนำการท่องเที่ยว วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๑๖.๐๐ น.

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ขอเชิสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทญ้อท่าอุเทนคัพ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน วันที่ 3 มีนาคม 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ขอเชิญร่วมงานพิธีเบิกบ้านศาลหลักเมือง (ศาลเจ้าโต่ง) วันที่ 24 – 25 มกราคม 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 รู้หน้าที่ มีวินัย ใผ่ความดี ณ เวทีลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าอุเทน (หลังเก่า)

Continue Reading...