วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอท่าอุเทน เเละ นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน พร้อมคณะ โดยฝ่าย งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าอุเทน ได้นำเรือออกตรวจสอบภูมิศาสตร์ริมโขง เเละสถานประกอบการดูดทราย ในเขตพื้นที่อำเภอท่าอุเทน

Share: