วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้ นายธนโชติ เจริญ ราษฎร์ นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน กำกับดูแลอาหารกลางวันและสื่อการเรียน รู้สำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน พร้อมเฝ้าระวังคัดกรองเด็กนักเรียนตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

Admin

Share: