วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล ตำบลท่าอุเทน คณะครู-นักเรียน โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร และชุด ปฏิบัติการจิตวิทยา เฉพะกิจ ที่ 21 สนับสนุนกองกำลังสุรศักดิ์ มนตรี ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะต้นทาง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ให้ประชาชนทุกคนทราบและร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันบริหารจัดการขยะ ต้นทางอย่างถูกวิธี ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน

Admin

Share: