วันที่ 25 เมษายน 2565 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน ร่วมกับ คณะผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกาญจน์ พร้อมด้วย นายธนโชติ เจริญราษฎร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่อุเทน สมาชิกสภา เทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ได้ร่วมประชุม เรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงริมฝั่งโขง เพื่อการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง และวางรากฐานทางเศรษฐกิจในชุมชน ณ ท่าอุเทน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลต่ำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: