นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้ นายธนโชติ เจริญราษฎร์ นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน กำกับดูเเลอาหารกลางวันเเละสื่อการ เรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าอุเทน พร้อมเฝ้าระวังคัดกรองเด็ก นักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

Share:

Author: mungmee