นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้ นายรณกฤต เสโนฤทธิ์ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อม ทีมงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ เก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ ณ บริเวณถนนศรีเมือง เพื่อ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

Share:

Author: mungmee