หน้าบ้าน น่ามอง นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน มอบหมายให้ นายรณกฤต เสโนฤทธิ์ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมทีมงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงมอ เพื่อความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย

Share:

Author: mungmee