ลอยกระทงประจำปี 2564

หนึ่งเทศกาลที่ใครหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอย กับ “เทศกาลลอยกระทง” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 แม้ว่าปีนี้รูปแบบการจัดงานลอยกระทงจะเปลี่ยนไป เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งงานลอยกระทง 2564 ให้สามารถจัดงานได้ หากแต่จำเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่
* ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า เป็นต้น
* หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจรทางบกและทางน้ำ ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง
* ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ควบคุมผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม

 

mungmee

Share: