คัดกรองก่อนเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

   นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน  มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เเละพนักงานจ้างเหมาบริการ จัดตั้งจุดคัดกรองโควิด 19 (COVID – 19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พ่อค้า เเม่ค้า เเละประชาชนที่เข้ามาซื้อของอุปโภค-บริโภค ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน รวมทั้งเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID – 19) ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยเริ่มตั้งเเต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

Share:

Author: Admin Thauthen