วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน ได้ร่วมทำลายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ของกลางคดีถึงที่สุด เพื่อเผาทำลายในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 จำนวนกัญชาแห้ง 4,170,182 กิโลกรัม ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 237 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: