วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน ได้มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กิตติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมพาหะนำโรค lumpy Skin ณ พื้นที่หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลท่าอุเทน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำ ในการป้องกัน โรคดังกล่าว แก่เกษตรกรผู้ เลี้ยงโค กระบือ

Share:

Author: mungmee