ตรวจความเรียบร้อย สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน ก่อนตรวจรับงานจริง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564  เวลา10.20 น.  นายกานต์  แก้วมาตย์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน พร้อมด้วย นายเกียรติพงษ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี  นายอภิชัย  ไตรยเทน เลขานุการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนราชการ  นายนพดล ศรีวะรมย์  ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน นางอุบลรัตน์ ไชยพานิชย์  รองปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน  พนักงานเทศบาล  ออกตรวจความเรียบร้อย ก่อนตรวจรับงาน สนามฟุตซอล (พื้นยางพารา แห่งแรกของจังหวัดนครพนม) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: