ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน และ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน ผ.ถ. 1/1 และ ส.ถ.1/1

010348_1_20210204-162944
Share:

Author: mungmee