วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี ตำาบลท่าอุเทน มอบหมายให้ กอง สารารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล ตำาบลท่าอุเทน ร่วมกับสํานักงาน สารารณสุขจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ สุ่มเยี่ยมเสริมพลัง ตลาดนัดไทย-ลาว ท่าอุเทน หลังมีการจัดระเบียบใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยเน้นให้ แผงจำหน่ายอาหารสูงจากพื้นอย่าง น้อย60ซม. ตามหลักสุขาภิบาล แม่ค้า ไทย-ลาว แบ่งเป็น2ฝั่งซ้ายขวา มีการ จัดโซนชัดเจน เพื่อให้เกิดความ เรียบร้อย สร้างสภาพแวดล้อมการ ทํางานให้สะอาดและปลอดภัย

Admin

Share: