วันที่ 26 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลท่าอุเทน นำโดย นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรีตำบล ท่าอุเทน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ได้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดระเบียบการจราจร การจำหน่ายสินค้า การ รักษาความสงบเรียบร้อยถนนคนเดิน และการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ณ ห้อง ประชุมไทฌ้อท่าอุเทน ชั้น 3

mungmee

Share: