ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ราษฎร์รัฐพัฒนา เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าอุเทน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(1)
mungmee

Share: