Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565)

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่ แบบอาคารสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ x ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าอุเทน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓, ๕, ๖ เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564)

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บึงมอทิศเหนือ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการประมูลยื่นซองเสนอราคาซื้อขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดิน ซอยวรรณษาอุทิศ หมู่ที่2

Continue Reading...
Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยตากันอุทิศ หมู่ที่ 7 บ้านนาเหนือ

Continue Reading...