นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าอุเทนมอบ หมายให้กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมดำเนินการ์ปรับปรุง ภูมิทัศน์ กวาดใบไม้ ณ บริเวณหน้าริมโขง เพื่อความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

Admin

Share: