ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปหนองงิ้ว หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ ตาราง เมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปหนองงิ้ว หมู่ 3
mungmee

Share: