กองสาธารณสุข ฯ ออกพ่นหมอกควันเพื่อ ควบคุมและกำจัดยุง ที่เป็นพาหะนำโรค บ้านนายอำเภอ บริเวณโดยรอบ และเทศบาลหลังเดิม ตึกป้องกัน ฯ สำนักงานที่ดิน และสถานที่ราชการ ใกล้เคียง

Share:

Author: mungmee